Wat is de beste mountainbike?

Wat is de beste mountainbike?
Welke mountainbike is het beste? Wat zijn de beste mountainbikes? Wat zijn de best geteste mountainbikes? Beste mountainbike?